Jag har befunnit mig i Egypten vårdagjämningen och 11/11 portalen 2018 och nu 2019 har Isis tempel i Aswan som min plats på jorden. I mars 2018 fick jag en initiering i Isis tempel som fanns i Dendera på Hathors tempelområde. Jag hade sen en fantastisk portalöppning i Isis tempel  i Aswan under portalen i November. Här är några bilder från mina resor. Jag är hållare av den nedre triangeln med Sekhmet, Isis och Hathor 

Isis tempel I Dendera              Sphinxen                     Isis tempel i Aswan              Sekhmets temelrum