Livets träd workshop kommer under ht 2022

Livets träd en workshop i den heliga konsten där du får kunskaper om samt övningar i att hitta ditt eget uttryck och ditt inre träd genom introspektion med trumman och meditationer samt de myter och sagor som finns som når cellerna och det undermedvetna. Modergudinnan inte enbart växtlighetens upphov, utan moder till allt – även till människan. Den här  föreställningen gäller även på många håll även för Trädmodern. En mängd myter världen över berättar att människan härstammar från träd, att urtidens anmoder var ett träd. Vi läser myterna runt livets träd från olika traditioner och med hjälp av trummans ljud upplever vi vårt eget själsträd som sen målas på en Canvasduk med akrylfärger. Ett symboliskt och starkt sätt att både skapa, hela och återskapa sitt eget själsträd. 

Tid 10.00-16.00 

Plats: Gallringwsvägen 9b 

Material:  Du har med eget material och  behöver Akryl eller akvarell eller kritor samt ett papper / duk som fungerar bra. Gärna minst 300 g 

Kostnad 555kr 

Plats Gallringsvägen 9 b 

Max 4 personer 

Trädmodern SÅLD 

Innehåll 

Akryl/akvarellmåleri grunden i hur du kan använda dessa samt förslag på papper mm

Trumresan som meditationsmetod 

Jungs teori om vårt undermedvetna och det kollektiva medvetandet

Kollektiva Symboler

Du Målar Livsträdet som är din själs avtryck 

Myter och sagor runt Kunskaps /visdomsträdet i olika traditioner

 

 

 

 

        Här är bilder från workshopen i Göteborg 28/3 

 

 

Vad är SACRED ART

Kreativt skapande tillhör människans ursprung och vår rättighet som levande varelser. När barnen föds finns kreativiteten levande som ett eget organ. Genom att få bli bemött och bejakad i sitt sätt att uttrycka den växer det och skapar faktiskt tom hjärnceller som är bra att ha sen för intellektet. Jag har 30 års erfarenhet av att arbeta kreativt med grupper och har sett skapandets magiska kraft som läker och helar och skapar sammanhang samt öppnar dörrar för samverkan. Det ger en inre ro att få uttrycka sig utan bedömning utan hitta sitt sätt att använda färgerna med glädje och kreativitet.

Som konstnär och schaman har jag utforskat de helande krafterna inom konst. När jag växte upp och senare som vuxen  hade jag ingen aning om konstens kraft, jag älskade bara att skapa i olika former. När tiden har gått och jag började med Vedic arten så såg jag att  konsten blev en dörröppning för att läka och väcka medvetandet. I den schamanska vägen började jag se hur schamaniska kulturer hela tiden har förstått den djupt helande kraften i konsten och dess förmåga att uttrycka själens visdom samt ge läkning till sinnet, kroppen och ande. Jag har själv under en lång period målat abstrakta tavlor med cirklar i olika formationer och fick då en aha upplevelse av en kursdeltagare som byggde sin trumma hos mig när hon tittade på mina målningar och sa att det såg ut som Aborginernas målningar. De målade celler och stigar på ett liknande sätt.

 Ljusvågor och frekvenser expanderas genom pigmentet på duken vilket gör det mycket mer än en tvådimensionell målning. Jag släppte under en tid Vedic arten som jag var lärare i för att ägna mig åt att hitta min passion som inte hade något namn. Jag använde vissa tekniker och var delaktig i grupper där vi arbetade med gudinnorna under en pilgrimstid ex Maria Magdalena under 21 dagar och sen Svarta Madonnan 33 dagar. En hel grupp med kvinnor i USA och några av oss på distans som fick kunskaper om gudinnorna med historik, musik, poesi för att sen meditera och börja processen att göra en målning. Med Svarta madonnan använde jag även örter och gjorde ett elixir till henne som fick vara med under dessa 33 dagar boende i mitt utealtare. Målningarna blev väldigt levande med egna symboler som kom fram i meditationerna. Jag la i en sten från Renne le Chatau i vattnet när jag målade Maria Magdalena för att förstärka vibrationerna. Det blev som en lång pilgrimsresa att göra dessa målningar då jag kände att dörrar till och en portal skapades till dessa gudinnor. De blev levandegjorda med sina frekvenser på duken.

En schaman har ofta många olika roller i sitt samhälle, en medicinkvinna, healare och många andra olika delar.  Schamanen är också konstnär, musiker och historeberättare. Schamaner är ofta  mycket kreativa. De kan ändra verkligheten, ändra mönster i tillvaron för att skapa harmoni och balans. De dansar mellan världarna på många sätt för att ge helande, vision , vägledning och återställa helheten.

 När du skapar helig schamansk konst är det möjligt att nå bortom tid och rum. Man aktiverar kvantfältet som finns bortom den linjära verkligheten. Du uttrycker det här på ett schamanskt sätt genom målande, musik, skrivande. Genom att dela med dig av din konst kan du aktivera själsminnen och återställa homeostas hos både dig själv och andra. Det expanderar medvetandet när det genomförs som ett rituellt verktyg för det gudomliga/gudinnliga uttrycket. Det öppnar portar till andra världar som du med ditt medvetna medvetande inte skulle nå.

 På sunderby folkhögskola finns en pedagogik som ger konstnären möjlighet att göra sina egna upptäckter utifrån sin egen nyfikenhet och kraft. Man får inga färdiga svar utan får experimentera själv. Man blir inte bedömd utifrån rätt eller fel utan får göra sin personliga resa i konsten. Jag tror på den ideen. Vi måste utgår från vår glädje att utforska och då kommer allt i sin rätta tid. Vedic art har samma förhållningssätt till målandet. Ingen lärare säger åt dig hur du ska göra men du får gärna handledning där du får spegla din bild och prata om den.

Jung, psykoanalytiker , har sett att våra inre bilder kan visa hur vi mår och vara helande för oss. Det finns symboler som tillhör det kollektiva som återkommer för oss människor som en kraft att använda som kan framträda i våra målningar. De här kan vi använda för att nå vårt undermedvetna och själens önskan om att manifestera sig. 

Sacred art kan vara allt ifrån att studera naturen för att återge den till mandalamålning och att få kontakt med gudinnor som ger ut av sin energi i måleriet. Det är ett förhållningssätt till både konsten och tillvaron där vi bejakar oss själva som kreativa individer i samklang med naturen och moderjord,